Katarzyna Stempkowicz

Psycholog, Psychotraumatolog, terapeuta EMDR I i II stopnia

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR. Pracownia Terapeutyczna „Punkt” jest miejscem gdzie pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju i samooceny, lęków, depresji, a także zmagającymi się z trudnościami powstałymi w wyniku wydarzeń traumatycznych, kryzysów, traumatycznego rozwoju.

Podążając za zgłaszanymi problemami staram się dotrzeć do przyczyny trudności i adekwatnie towarzyszyć w odnajdywaniu poczucia równowagi i radości z życia.

Ukończyłam psychologię oraz studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Kompetencje terapeutyczne zdobyłam w ramach szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, do którego należę. Podnoszę systematycznie swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, pracę poddaję superwizji.

Pracuję z osobami dorosłymi które doświadczają:

·         trudności emocjonalnych, relacyjnych, społecznych w następstwie traumatycznych zdarzeń

·         skutków zaniedbania, przemocy, dorastania w dysfunkcyjnym środowisku

·         konsekwencji długofalowego stresu, napięcia i lęku

·         zaburzeń dysocjacyjnych, osobowości

·         depresji, zaburzeń nastroju, odżywiania, snu, psychosomatycznych

·         trudności w kontaktach społecznych, bliskich relacjach

·         kryzysu życiowego (rozwód, strata bliskiej osoby), utraty sensu życia

·         konfliktów wewnętrznych, trudności w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

·         trauma złożona w podejściu EMDR

·         rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych

·         EMDR w leczeniu depresji

·         dysocjacja i asocjacja części osobowości

·         leczenie złożonych zaburzeń pourazowych

·         zespół zaburzenia więzi

·         EMDR i ciężka choroba psychiczna

·         EMDR w terapii uzależnień

·         EMDR w pracy z parami

·         EMDR w pracy z dziećmi

·         zachowania autoagresywne

          

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne

tel. 603 744 899 lub

mail: Katarzyna.Stempkowicz@psychotraumatolog-terapia.pl