Katarzyna Stempkowicz

Psycholog, Psychotraumatolog, terapeuta EMDR

 

Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. To, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.

Nick Vujicic

Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób, co możesz!

  Artur Ashe

Misja:

Jestem głęboko przekonana, że każdy człowiek posiada własny potencjał, który pozwala na  pokonywanie pojawiających się trudności. Moim zadaniem jest pomoc w odkrywaniu go oraz wspieranie w odzyskiwaniu jego pełni.

Umiejętności i kompetencje zawodowe zdobywam w ramach szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (do którego należę), rekomendowanych przez EMDR EUROPE. W ramach spełniania standardów pracy terapeutycznej i rozwoju zawodowego pracuję nad sobą m.in. uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, poszerzających wiedzę i umiejętności oraz korzystam regularnie z superwizji, prowadzonej przez uprawnionych specjalistów.

Prowadzę terapię osób dorosłych, które doznały incydentalnej lub długofalowej traumy czy też innych negatywnych wydarzeń, skutkujących silnym stresem. Celem pracy jest poradzenie sobie z zaistniałą, obciążającą sytuacją, przywrócenie równowagi psychicznej i poczucia satysfakcji z życia.

Udzielam wsparcia osobom które doświadczają:

·         zaburzeń w następstwie traumatycznych zdarzeń  takich jak: wypadek, katastrofa naturalna, gwałt, przemoc, wykorzystanie seksualne, śmierć bliskiej osoby

·         zaburzeń związanych ze skutkami traum złożonych

·         nawracających wspomnień traumatycznych doświadczeń

·         stałego napięcia i lęku

·         konsekwencji długofalowego stresu

·         skutków zaniedbania, przemocy, dorastania w dysfunkcyjnym środowisku

·         trudności związanych z utratą bliskiej osoby

·         trudności w kontaktach społecznych, bliskich relacjach

·         zaburzeń nastroju, odżywiania, snu, psychosomatycznych

·         kryzysu, załamaniu systemu wartości

·         konfliktów wewnętrznych w procesie rozwoju osobistego

·         przeszkód w korzystaniu w pełni z zasobów osobowościowych

·         trudności w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia w obszarze osobistym  i społecznym

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, na które można się umówić korzystając z:

tel. 603 744 899 lub

mail: Katarzyna.Stempkowicz@psychotraumatolog-terapia.pl